SmartContract.nl

Momenteel ontwikkelen verdiepen diverse Nederlandse bedrijven zich in de blockchain technologie. Enkele daarvan, zoals BlockLab uit Rotterdam, testen de toepassingen van blockchain al in de praktijk. Daarnaast lanceren internationale bedrijven blockchain projecten die van invloed kunnen zijn op de energiemarkt. Wat kunnen blockchain en smart contracts precies betekenen voor de energiemarkt?

Waarom kan blockchain interessant zijn voor energiebedrijven?

De Blockchain technologie heeft de afgelopen jaren sterk aan populariteit gewonnen. Het wordt tegenwoordig in diverse sectoren gebruikt om bijvoorbeeld gevoelige data op te slaan en te beschermen. Ook bedrijven op de energiemarkt zijn geïnteresseerd in blockchain en smart contracts. Dit heeft onder andere te maken met de wens om de energiemarkt te decentraliseren.

Wat is decentralisatie?

Decentralisatie betekent dat een andere derde partij niet meer betrokken is bij het opslaan en verzenden van transactiedata. Energiebedrijven en banken zijn overbodig geworden en hoeven geen transacties meer uit te voeren. Dit geeft de consument het gevoel dat ze de touwtjes in handen hebben. Dankzij het gebruik van blockchain krijgt men de mogelijkheid om de eigen energieleveringen en consumptie data te beheren.

Veiligheid van data staat voorop

Een van de voordelen van blockchain is dat het de veiligheid van data verhoogt. Transacties worden opgeslagen op het met encryptie beveiligde netwerk. Daarnaast moet iedere transactie die plaatsvindt met crypto eerst gecontroleerd en goedgekeurd worden door speciale computers, die ook wel nodes worden genoemd.

Verschillende toepassingen

Bedrijven en organisaties uit de energiesector zijn om verschillende redenen enthousiast over blockchain. Zo kan de technologie op verschillende manieren worden toegepast. Het verwerken van betalingen met cryptocurrencies is een van de meest bekende toepassingen. Daarnaast is het blockchain netwerk in staat om transacties te verifiëren en kan het digitale informatie, zoals documenten en financiële gegevens, beheren.

Het voordeel van smart contracts op de energiemarkt

Blockchain ontwikkelt zich in een snel tempo. Inmiddels lijkt de volgende fase aan te breken, namelijk het gebruik van smart contracts. Het gebruik van deze digitale contracten is mogelijk interessant voor bedrijven uit de energiesector. Ze maken gebruik van de blockchain om afspraken te maken over bijvoorbeeld geld of aandelen, zonder de betrokkenheid van een of meerdere tussenpersonen.

Bindende afspraken

Smart contracts zijn evenals papieren juridische contracten gebaseerd op een aantal bindende afspraken. Het verschil met een papieren variant is echter dat alle afspraken elektronisch worden geprogrammeerd.

Geen manipulatie en bergen papierwerk meer

Een smart contract wordt automatisch uitgevoerd wanneer er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Het digitale contract en kan niet gemanipuleerd worden, wat de veiligheid vergroot. Bovendien is een grote hoeveelheid papierwerk dankzij blockchain en smart contracts voorgoed verleden tijd. Steeds meer energiebedrijven ontdekken de voordelen van deze technologieën en voeren testen uit om te ontdekken of het werkt.

Smart contracts controleren de energiemarkt

Smart contracts zullen de energiesector in belangrijke mate gaan controleren. Ze zijn bijvoorbeeld in staat om aan het netwerk door te geven dat een bepaalde transactie uitgevoerd moet worden. Er wordt alleen toestemming gegeven wanneer aan bepaalde regels is voldaan. Alleen op die manier ontstaat er een balans tussen de vraag en aanbod van de energiemarkt. Kortom: smart contracts zorgen er voor dat leveranciers automatisch voldoende energie leveren aan de consument. De klant zou voor de energie vervolgens kunnen betalen in crypto.

Zal blockchain zorgen voor een decentraal energiesysteem?

Dankzij de blockchain technologie wordt het in de toekomst wellicht mogelijk om een decentraal energiesysteem te creëren. Dit zal de energiesector volledig veranderen, want het betekent dat de energieleveranciers direct contact hebben met de consument. Er is in dat geval geen derde partij meer nodig. Daardoor wordt het huidige energiesysteem een stuk overzichtelijker en sneller. Op dit moment zijn er veel partijen in de energiesector actief, die elk op hun eigen niveau opereren. Blockchain maakt dit overbodig. In plaats daarvan worden transacties tussen individuele partijen meteen via het peer-to-peer netwerk uitgevoerd.

Meer transparantie

In de nabije toekomst zullen activiteiten op de energiemarkt veilig worden opgeslagen in een decentraal systeem. Dit zal gevolgen hebben voor de energiesector, die veel transparanter wordt. Alle informatie is voor iedereen terug te lezen in het grootboek, wat een andere benaming voor blockchain is.

Vervoer van opgewekte energie

Een volledig gedecentraliseerd energiesysteem waarin de toevoer secuur is geregeld lijkt nu nog toekomstmuziek. De volgende decennia gaan uitwijzen of blockchain en smart contracts een sleutelrol kunnen gaan spelen op de markt. De tekenen zijn in elk geval positief, aangezien veel energiebedrijven al interesse hebben in deze techniek. Om het te laten slagen zal opgewekte energie via kleine netwerken vervoerd moeten worden. Ondertussen meten slimme systemen de hoeveelheid energie die geproduceerd en geconsumeerd wordt. Smart contracts controleren ondertussen de handel en crypto betalingen op het gebied van energie. Zowel de handel als transacties worden uitgevoerd door de blockchain.

Welke energiebedrijven hebben interesse in blockchain en smart contracts?

Zowel nationale als internationale bedrijven willen blockchain en smart contracts gaan gebruiken voor de energiesector. Het Britse Energy Premier is hier een uitgelezen voorbeeld van. Dit is een elektriciteitsplatform gebaseerd op blockchain waarop gebruikers hun elektriciteit sneller, veiliger en goedkoper kunnen verhandelen. Het is een van de eerste platforms die de verkoper direct toegang biedt tot de energiemarkt, omdat er geen sprake is van verschillende tussenpartijen. Bovendien liggen de kosten lager omdat afstand geen rol meer speelt. Iedereen uit de hele wereld kan gebruik maken van Energy Premier.

Meer flexibiliteit en transparantie

Het doel van Energy Premier is het zorgen van meer flexibiliteit en transparantie. De blockchain technologie en smart contracts moeten hiervoor zorgen. Zo is het niet mogelijk om een digitaal contract dat is opgesteld tussen een energiebedrijf en de klant te manipuleren. Dit geeft Energy Premier een betrouwbaar imago. De blockchain zorgt ervoor dat een betaling daadwerkelijk binnen enkele seconden naar de ontvanger wordt gestuurd, zonder dat een derde partij zoals een coöperatie hierbij betrokken is.

De Nederlandse energiemarkt en blockchain

Op dit moment is het regelen van de energieproductie- en leverantie nog de verantwoordelijkheid van een kleine groep bedrijven. Ondertussen neemt het aantal partijen in de energiemarkt echter toe. Denk bijvoorbeeld aan huiseigenaren die de overbodige stroom die ze opwekken met zonnepanelen door willen verkopen. In de toekomst zal de energiemarkt in Nederland waarschijnlijk bestaan uit personen die zelf energie produceren of opslaan. De vraag is hoe bedrijven hier het beste mee om kunnen gaan. Zodoende is er ook vanuit Nederland interesse in blockchain en smart contracts voor de energiemarkt.

Blockchain op de energiemarkt: de oplossing?

Dat veel partijen een plek hebben op het energienet hoeft in principe niet slecht te zijn. De consument kan bijvoorbeeld zelf energie gaan verkopen om winst te maken. Wel vinden er daardoor veel kleine transacties tussen gebruikers plaats. Dit systeem moet eerlijk zijn. Iedereen moet evenveel betalen voor de energie die hij of zij afneemt. Blockchain kan hiervoor de beste oplossing vormen. Het netwerk is zeer goed beveiligd en is niet te manipuleren. Dit maakt het een interessante optie voor bedrijven die de energiemarkt in Nederland willen verduurzamen.

Voordelen van Blockchain voor de Nederlandse energiemarkt

Blockchain biedt verschillende voordelen voor de Nederlandse energiemarkt. Zo is het openbaar, wat betekent dat iedereen erbij kan. Er is geen sprake van één eigenaar die de touwtjes in handen heeft. De blockchain is van iedereen. Bovendien kunnen er meerdere blokketens tegelijkertijd bestaan. Dit is handig, omdat er op die manier informatie uit verschillende netwerken veilig en efficiënt worden gedeeld. Daardoor wordt het voor zowel aanbieders als afnemers mogelijk om in de drukke energiemarkt samen te werken.

Minder complexe energiemarkt

Op dit moment zijn er in Nederland veel partijen betrokken bij het produceren van duurzame energie. Bovendien schommelt de productie in Nederland door verschillende weersomstandigheden behoorlijk. Daarnaast fluctueren de prijzen op de energiemarkt. Het gevolg hiervan is dat contracten voor het afnemen van stroom alsmaar complexer worden. Door de blockchain technologie te gebruiken kan dit proces worden gesimplificeerd. Informatie zoals het productievolume en de koersen op de energiebeurs zouden bijvoorbeeld snel en eenvoudig tussen betrokken partijen uitgewisseld kunnen worden.

Minder fouten en papierwerk

Blockchain zorgt ook voor een efficiëntere en meer foutloze bedrijfsprocessen. Veel informatie op de energiemarkt wordt op dit moment door betrokkenen op hun eigen manier verzameld, en dit daardoor kunnen er fouten ontstaan. Bovendien levert het ontzettend veel papierwerk op, terwijl dit bij het gebruik van een blockchain netwerk niet meer het geval zou zijn.

BlockLab: Nederlands onderzoek naar blockchain en energie

In Rotterdam is sinds september 2017 de onderzoeksinstelling BlockLab actief die blockchain toepassingen voor praktijksituaties test. Het een initiatief Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam om te onderzoeken of blockchain een bijdrage kan leveren bij de Nederlandse overstap naar een duurzaam energiesysteem. Het Ministerie van Economische Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemen hebben honderdduizenden euro’s in het project geïnvesteerd. Van het geld werden prototypes gemaakt, die in het voorjaar van 2018 zijn opgeleverd. In de tweede helft van dit jaar zijn de praktijktesten begonnen.

Vier energie bedrijfsprojecten

In 2017 en 2018 zijn er voor het BlockLab verschillende projecten ontwikkeld die blockchain gebruiken om de Nederlandse energiemarkt te verbeteren. Vier bedrijfsprojecten en start-ups krijgen financiële hulp om een prototype op de markt te introduceren. Uiteindelijk kwamen vier producten uit voort, die gericht zijn op de warmtemarkt, offshore windparken, smart meters en consumenten die graag zelf geproduceerde elektriciteit willen verhandelen. Deze voorstellen zijn volgens BlockLab het toonvoorbeeld van innovatie.

Eneco en warmtelevering

Een van de winnende voorstellen is afkomstig van energieleverancier Eneco. Het wil samen met ICT-bedrijf CGI blockchain technologie gebruiken voor de administratie van warmtelevering. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van de Warmterotonde in Zuid-Holland. Dit is een systeem dat warmte op plaatsen waar het te heet is, zoals de haven, kan leveren aan plaatsen waar juist behoefte is aan warmte. Denk bijvoorbeeld aan duizenden huishoudens in een grote stad of de glastuinbouw. Een decentraal administratiesysteem op basis van blockchain zou veel tijd en geld kunnen schelen. Alle bedrijven vertrouwen het goed beveiligde netwerk.

Clearwatts: betere communicatie tussen windparken

In 2017 werd in Nederland 957 megawatt opgewekt door windmolens in zee. In de toekomst zal het aantal windmolens in ons land waarschijnlijk toenemen. Windparken moeten informatie gemakkelijk uit kunnen wisselen, en de start-up Clearwatts wil daarvoor zorgen door gebruik te maken van blockchain technologie. De bedoeling is om een platform te creëren waarop alle relevante informatie bij elkaar staat. Daardoor hoeven alle betrokken partijen niet meer zelf op zoek naar data. Iedereen is in staat om de informatie op het blockchain netwerk in te zien. Het veranderen van de data is echter onmogelijk, waardoor manipulatie onmogelijk is.

De app PowertoShare

Een innovatief bedrijf die blockchain in de energiemarkt wil gaan gebruiken is Toblockchain. Het werkt onder andere samen met energieleverancier Engie. Ook The Green Village, een proeftuin voor duurzame innovatie van de TU Delft, is betrokken. Samen wil men een app genaamd ‘PowerToShare’ ontwikkelen die het doorverkopen van overbodige energie aan anderen vergemakkelijkt. Denk bijvoorbeeld aan mensen die teveel energie opwekken met hun zonnepanelen. Daarnaast registreert de app onder andere je energieproductie en verbruik.

Guardtime en Intrinsic zorgen voor digitale veiligheid

Digitale veiligheid is uiteraard zeer belangrijk wanneer het om blockchain gaat. De bedrijven Guardtime en Intrinsic houden zich hiermee bezig. Ze zijn van plan om ‘slimme meters’ veiliger te maken. Het betreft digitale energiemeters die veilig gegevens in een blockchain netwerk moeten kunnen registreren. Op dit moment zijn Guardtime en Intrinsic ID aan het onderzoeken onder andere hoe de echtheid van de data in het blockchain netwerk gegarandeerd kan worden.

Als crypto enthousiasteling volg ik de ontwikkelingen met betrekking tot smart contracts op de voet. Middels mijn berichten geef ik informatie over mijn ontdekkingen. Ik geef nooit financieel advies.

Reacties bekijken

Er zijn momenteel geen reacties.
Volgend bericht