SmartContract.nl

Voor het verzenden en ontvangen van data gebruiken diverse industrieën steeds vaker de blockchain technologie. Zo kan het de administratie in de gezondheidszorg veiliger en efficiënter maken. Sommige bedrijven zijn in staat om zelf blockchain oplossingen te bedenken, bijvoorbeeld voor de medische wereld, de financiële wereld of de IT industrie. Ze proberen op verschillende manieren een succes te maken van blockchain implementatie en/of het introduceren van hun eigen blockchain oplossing op de markt. Daarbij houden bedrijven rekening met de voor- en nadelen van deze nieuwe technologie.

Wat zijn de voordelen van blockchain?

Blockchain is een gedistribueerd grootboek waarvan elk deeltje is versleuteld. Dankzij het gebruik van cryptografie is alle data op het netwerk veilig opgeslagen. Dit is bijvoorbeeld cruciaal wanneer het gaat om vertrouwelijke medische gegevens. Tevens krijgen onderzoekers dankzij blockchain de mogelijkheid om gegevens terug te halen die van belang zijn voor medisch onderzoek. Ook in andere industrieën wordt de blockchain technologie steeds vaker gebruikt voor het verzenden, ontvangen en opslaan van data.

Smart contracts, Internet of Things en digitale identiteit

Dankzij de blockchain technologie kunnen bedrijven en industrieën gebruik maken van smart contracts. Deze slimme contracten zijn een alternatief voor de standaard contracten die mensen tegenwoordig gebruiken om bepaalde zaken vast te leggen. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringen, hypotheken en erfenissen. De medische wereld laat zien in welk opzicht smart contracts effectief kunnen zijn. Zo geven ze patiënten meer controle over hun gegevens en zelfs de mogelijkheid om datatoegang te commercialiseren. Patiënten kunnen bijvoorbeeld geld vragen aan farmaceutische bedrijven voor het gebruiken van hun gegevens in medicijnonderzoek.

Internet of Things in de medische wereld

De blockchain technologie heeft de wereld ook de ‘Internet of Things’ gebracht. Dit houdt in dat apparaten (tijdelijk) met het internet worden verbonden om gegevens uit te wisselen. Denk bijvoorbeeld aan koelkasten, vriezers en thermometers. Steeds meer voorwerpen worden gekoppeld aan het internet, wat automatisch betekent dat ze meer met elkaar verbonden zijn. In de medische wereld bevordert de IoT de integriteit van de koelketen. Daarbij worden onder andere medicijnen, organen en bloedzakken in koude omgevingen opgeslagen en gedistribueerd.

Opslaan en bewaren van medische gegevens

Op dit moment wordt data op veel plekken in de wereld nog buiten het digitale netwerk opgeslagen. Dit betekent dat gegevens nog niet op de blockchain worden bewaard. Neem bijvoorbeeld een aantal medische gegevens uit Estland. Blockchain is in staat om gezondheidsdossiers te identificeren, met elkaar te verbinden en te controleren. Het identificeert ook iedereen die toegang heeft tot de gegevens. Dit is een groot voordeel ten opzichte van een traditionele database. Toch valt de keuze vaker op een standaard database.

Digitale identiteit

De verwachting is dat de hoofdfunctie van blockchain in de komende jaren zal veranderen. Van een kostenbesparende techniek zou het een manier kunnen worden om nieuwe bedrijfsmodellen en inkomstenbronnen te creëren. Een veelbelovende toepassing is wellicht de creatie van een veilige digitale identiteit. Dit betreft onder andere de manier waarop de consument zichzelf ziet, hetgeen in het Engels ook wel aangeduid met de term ‘consumer identity’. Tevens kan de digitale identiteit worden gebruikt in het commerciële know-your-customer (KYC) proces en alle services en diensten die daar betrekking op hebben. Wie overweegt om een nieuw bedrijfsmodel via blockchain op te zetten moet wel op lange termijn denken. De technologie kent nog een aantal beperkingen. Een nadeel is bijvoorbeeld de volatiliteit van cryptocurrencies.

Tegen welke problemen loopt blockchain aan?

Industrieën, zoals de zorg, kunnen alleen waarde halen uit blockchain wanneer commerciële oplossingen op schaal worden aangeboden. Het zal waarschijnlijk nog drie tot vijf jaar duren voordat dit mogelijk is. Het bedrijf McKinsey voerde een analyse uit met ruim negentig potentiële toepassingen van de blockchain technologie. Ze werden beoordeeld aan de hand van vier factoren die in bijna elke industrie voorkomen, namelijk normen en voorschriften, technologie, vermogen en het ecosysteem.

Geen gemeenschappelijke standaard

Diverse bedrijven en industrieën zijn al aan het experimenteren met de bovenstaande factoren in relatie tot de blockchain technologie. Het is echter een kwestie van de lange adem, aangezien er nog een aantal problemen rondom blockchain moeten worden opgelost. Zo is er geen sprake van een gemeenschappelijke standaard en een duidelijke regelgeving. Daardoor is het voor blockchain applicaties lastig om honderd procent te functioneren.

Hoge omschakelingskosten

De onvolwassenheid van de blockchain technologie zorgt voor hogere omschakelingskosten. Dit heeft onder andere te maken met de vele componenten van het systeem. Bedrijven en organisaties willen altijd een betrouwbare bedrijfsoplossing, aangezien de kosten-baten nog niet in verhouding zijn totdat de oude systemen zijn verdwenen. Op dit moment zijn er nauwelijks enkele start-ups die voldoende technische stabiliteit en geloofwaardigheid hebben om in aanmerking te komen voor de overheid of industrieën op schaal.

Zwakke punten in de beveiliging

Voor het verbinden en beveiligen van fysieke goederen naar de blockchain zijn geavanceerde technieken nodig, zoals biometrie en Internet of Things. De connectie tussen goederen kan echter een zwak punt zijn binnen de veiligheid van een blockchain ledger. Hoewel de blockchain niet aangepast kan worden, geldt dit niet voor het fysieke product of de IoT sensor. Een praktijkvoorbeeld maakt dit iets duidelijker. Stel je voor dat een bedrijf de handelsketen van producten zoals graan en melk wil certificeren. Daarvoor is een identificatie systeem nodig, bijvoorbeeld via radio frequentie. Dit zorgt voor een gevoel van zekerheid, maar betekent niet honderd procent veiligheid.

Blockchain staat nog in de kinderschoenen

De bovenstaande problemen rondom bBlockchain hebben te maken met het feit dat deze technologie nog in de kinderschoenen staat. Sommige bedrijven, industrieën en investeerders beschouwen energieverbruik en de lange transactietijd als nadelen van de nieuwe technologie. Het is echter niet zozeer blockchain die daar mee te maken heeft, maar Bitcoin en Ethereum zelf. Blockchain is wel de technologie achter deze cryptocurrency. De technische configuraties van blockchain zijn een serie ontwerpen waarbij het draait om snelheid, veiligheid en opslag. Deze drie elementen moeten bepaalde toepassingen commercieel waardevol maken. De snelheid van blockchain heeft te maken met de grootte van het blok, voor de veiligheid wordt het consensus protocol gebruikt en voor het opslaan van gegevens vervult blockchain de rol van notaris.

Mogelijke oplossingen voor problemen rondom blockchain

Veel bedrijven vinden dat de problemen rondom blockchain, zoals standaardisering, eerst moeten worden opgelost. Anderen partijen vinden de volatiliteit van cryptocurrencies een nadeel. Deze tegenargumenten worden door de snelle ontwikkeling van de blockchain technologie echter steeds minder vaak genoemd.

Introductie blockchain als dienstverlening

Ander goed nieuws nieuws dat grote spelers uit de technologische wereld hard werken om dit probleem op te lossen. Ze introduceren hun eigen blockchain als dienstverlening (BaaS) met een model dat lijkt op opslaan in de cloud. Verderop in dit artikel gaan we verder in op het ontwerpen en introduceren van eigen blockchain oplossingen op de markt.

Aandacht en betrokkenheid nodig

Het probleem van de gemeenschappelijke standaard kan met de nodige aandacht en betrokkenheid van blockchain experts worden opgelost. Zo kan er relatief eenvoudig een standaard worden ingesteld wanneer er een dominante speler of de overheid aan het roer staat. Deze partijen dienen een legaal mandaat te hebben. In dat geval zou een regering bijvoorbeeld de kadasters van de blockchain kunnen veranderen in wettelijke registraties. Aan de andere kant hebben digitale valuta en blockchain hun populariteit mede te danken aan het feit dat er juist geen sprake is van een centrale autoriteit.

Partnerschappen

Samenwerking tussen verschillende partijen is nodig om de blockchain technologie in bedrijven en industrieën te laten werken. Zonder een gemeenschappelijke standaard is de kans van slagen klein. Het opstellen van een dergelijke standaard is echter complex. Diverse industrieën zijn inmiddels partnerschappen aangegaan om in de nabije toekomst succesvolle open-source blockchain platforms te introduceren. Zo is er het ‘R3 consortium’ dat bestaat uit meer dan zeventig wereldwijde banken die samenwerken om het open-source blockchain platform Corda werkelijkheid te laten worden. Dergelijke platforms kunnen mogelijk een gemeenschappelijke standaard vormen die nodig is voor blockchain systemen.

Integratie met andere technologieën

De integratie van andere technologieën zou een andere oplossing kunnen zijn voor problemen rondom blockchain. Dit moet er voor zorgen het versturen van transacties via de blockchain en het opslaan van data via blockchain nog beter en efficiënter wordt. De haalbaarheid hiervan wordt onder andere bepaald door diverse soorten activa. Een activa heeft potentie als het gedigitaliseerd kan worden. Dit betekent dat activa net als aandelen op eenvoudige wijze op de blockchain beheerd kan worden. Daarnaast is het mogelijk om de activa te integreren met behulp van een Application Programming Interface (API), oftewel een programmatie-interface. Dit kan bewerkstelligd worden met bestaande systemen.

Toezichthouders en de blockchain technologie

Toezichthouders spelen een belangrijke rol bij het oplossen van problemen rondom blockchain, zoals het gebrek aan standaardisering. Wereldwijd nemen toezichthouders verschillende posities in wanneer het gaat om de blockchain technologie. De meeste partijen staan er echter welwillend tegenover. Zo zijn ICO’s door de ‘US Securities and Exchange Commission’ erkend als ‘securities’, oftewel effecten. Dankzij deze beslissing vallen ICO’s tegenwoordig onder het toezicht van de SEC. Ook neemt de bekendheid van ICO’s bij het algemene publiek toe.

Standard Australia

In 2017 ontwikkelde ‘Standards Australia’ een document met prioriteiten voor de blockchain technologie in opdracht van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Als eerste stap ontwikkelde het een gemeenschappelijke terminologie hetgeen Standards Australia een sleutelrol geeft bij de standaardisering van blockchain. Op dit moment staan de meeste regeringen neutraal tegenover technologieën zoals blockchain. Ze promoten het niet, maar zijn ook niet tegen.

Samenwerken om blockchain sterker te maken

Blockchain is een netwerk waar iedereen digitale verzendingen mee kan ontvangen of versturen. Ook is het geschikt voor smart contracts, de Internet of Things en nog veel meer. Dit is voor investeerders een groot voordeel. Voor het netwerk is echter veel coördinatie vereist. Kijk alleen al naar de blockchain oplossing voor de digitale media. De technologie moet het geven van licenties en het uitbetalen van royalties eenvoudiger maken. Alleen met de juiste coördinatie en samenwerkingen tussen verschillende producenten van digitale content is dit haalbaar.

De coopetition paradox

Partijen die normaal met elkaar concurreren moeten samenwerken om van blockchain een succes te maken. Dit wordt in het Engels ook wel aangeduid als de ‘coopetition paradox’. Het is een van de grootste problemen van blockchain wanneer het gaat om wereldwijde adoptie. Het probleem is niet zozeer de identificatie van het netwerk, maar wel het bereiken van een consensus wat betreft overheidsbeslissingen. Hoe moet er worden omgegaan met het systeem, alle data en de investeringen?

Oplossing voor de coopetition paradox

Om de coopetition paradox op te lossen dient een autoriteit de leiding te nemen, zoals een partij uit de industriesector of een belangrijke regelgever. Daarnaast is het essentieel dat de blockchain investeerders dezelfde economische- en strategische prikkels hebben. Dit is een vrij lastige taak in een zeer gefragmenteerde markt. In sommige industrieën en bij bepaalde applicaties is de kritische massa een stuk lager. Op andere plekken moeten er netwerken worden gecreëerd om te zorgen voor coördinatie en samenwerking. Alleen dan kunnen er materiële voordelen uit de blockchain technologie worden gehaald.

Strategische aanpak van bedrijven voor blockchain

Blockchain levert een hoop vragen op. Welke strategische aanpak kunnen bedrijven en industrieën bijvoorbeeld het beste hanteren voor deze technologie in opkomst? Blockchain kan gebruikt worden voor verschillende toepassingen, wat focus des te belangrijk maakt. Probeer als bedrijf of investeerder het aantal opties zoveel mogelijk te verminderen en wees pragmatisch. Begin met de vraag of de toepassing van blockchain die je in gedachten hebt haalbaar is. Is het mogelijk om op deze manier een bepaald probleem op te lossen? Het is de bedoeling dat blockchain een probleem oplost binnen het bedrijf waar klanten al langer tegenaan lopen.

Schema: de haalbaarheid van blockchain

De haalbaarheid van blockchain per industrie wordt bepaald door het type activa, de technologie, de normen en regelgeving en het ecosysteem. Het bedrijf McKinsey heeft een schema met industrieën opgesteld waarin de sterkte van deze punten wordt aangegeven met ‘beperkt’, ‘laag’, ‘gemiddeld’ en ‘hoog’. Gebruik als bedrijf het volgende schema om te bepalen of het implementeren van blockchain de moeite waard is:

Industrie Activa Technologie Normen en regels Ecosysteem
Landbouw Laag Gemiddeld Laag Beperkt
Kunst en ontspanning Beperkt Laag Laag Laag
Auto Laag Laag Laag Beperkt
Financiële dienstverlening Hoog Beperkt Beperkt Beperkt
Gezondheidszorg Medium Laag Laag Laag
Verzekeringen Medium Laag Laag Beperkt
Productie Laag Laag Laag Medium
Minen Laag Laag Laag Laag
Vastgoed Gemiddeld Beperkt Laag Beperkt
Publieke sector Hoog Laag Laag Beperkt
Detailhandel Hoog Laag Laag Laag
Technologie, media en telecommunicatie Hoog Laag Laag Beperkt
Transport en logistiek Hoog Beperkt Laag Beperkt
Nutsbedrijven Hoog Laag Laag Laag

Pijnpunten van blockchain

Een bedrijf dient altijd te kijken naar de pijnpunten van de blockchain toepassing. Dit hangt samen met een analyse van de mogelijke commerciële waarde van de blockchain oplossing. Pijnpunten kunnen bijvoorbeeld beperkingen zijn van de blockchain, zoals een zwak punt in de beveiliging of dat het nog niet schaalbaar genoeg is. Voor bedrijven is het belangrijk dat ze alle componenten van de blockchain technologie begrijpen. Pas daarna is het mogelijk om een bepaalde toepassing ervan te kiezen, die ook daadwerkelijk winst oplevert.

Wat te doen als de toepassing niet haalbaar is?

Misschien blijkt na grondig onderzoek dat de toepassing van de blockchain technologie niet haalbaar is. Het levert bijvoorbeeld te weinig winst op. In dat geval kun je als bedrijf beter stoppen met het adopteren van een blockchain technologie of er nog even mee wachten.

Blockchain strategie optimaliseren voor de markt

Nadat het gelukt is om een veelbelovende gebruikstoepassing met blockchain te vinden, hebben bedrijven de taak om een strategie te bedenken waarmee de blockchain oplossing het beste uit de voeten komt. Al eerder schreven we dat enkele nadelen van blockchain opgelost kunnen worden door voldoende aandacht te besteden aan onderdelen zoals veiligheid en snelheid. De beste strategische benadering van blockchain wordt gedefinieerd door twee factoren:

Dominantie van de markt: het vermogen van een speler om de sleutelkenmerken van een toepassing te beïnvloeden.

Barrières op het gebied van standaardisatie en wetgeving: wettelijke goedkeuring en het creëren van standaarden is verplicht.

Goede coördinatie is noodzakelijk

De twee bovenstaande factoren zorgen ervoor dat een bedrijf haar blockchain oplossing op de juiste manier kan coördineren. Deze duidelijke aanpak zorgt voor eensgezindheid. Alle partijen die betrokken zijn bij het implementeren van blockchain binnen de bedrijfsstrategie moeten het eens zijn over een gemeenschappelijke standaard, en met de juiste strategische aanpak en coördinatie kan dat worden bereikt.

Interoperabiliteit

De gemeenschappelijke standaard heeft betrekking op de interoperabiliteit van Blockchain, wat betekent dat verschillende autonome eenheden met elkaar kunnen samenwerken. Wanneer de technologie zich verder ontwikkelt zal er uiteindelijk een marktstandaard ontstaan. Investeringen in de niet-dominante standaard worden op dat moment niets meer waard.

Vier strategische toepassingen voor blockchain

Uit het marktonderzoek van McKinsey naar blockchain is gebleken dat er vier soorten bedrijven kunnen worden onderscheiden met elk hun eigen strategische benadering. Dit zijn de ‘leiders’, de ‘coördinators’, de ‘volgers’ en de ‘aanvallers’. Ze hebben een specifieke manier van werken en kiezen voor een verschillende toepassing van de blockchain.

De leidende aanpak

Bedrijven die gekwalificeerd worden als ‘leiders’ en willen hun sterke marktpositie behouden. Ook streven ze er naar om een aantal industrie standaarden te creëren. Het zijn dominante spelers op de markt die vanwege hun positie minder te maken krijgen met eisen voor coördinatie en wettelijke goedkeuring. Daardoor is het voor deze bedrijven mogelijk om met blockchain een aantal marktoplossingen te bedenken.

Lancering van medische blockchain

Leidende bedrijven zijn vaak grote en bekende namen op de markt. Dit geeft ze een voorsprong op hun concurrenten. Een voorbeeld van een leidend bedrijf is ‘Change Healthcare’. Dit is een van de grootste onafhankelijk medische IT bedrijven ter wereld in de Verenigde Staten. Kort geleden lanceerde het een grootschalige medische blockchain om betalings claims sneller te verwerken. Het nadeel van grote bedrijven is dat ze nog wel eens de neiging hebben om passief te zijn. Ze zijn al succesvol en lopen daardoor niet altijd even hard. Het risico bestaat dat ze daardoor de voorsprong op hun concurrenten verliezen.

Coördinerende bedrijven

Uit dit artikel is gebleken dat het succes van blockchain mede afhangt van coördinatie en samenwerking. Bedrijven die zich focussen op coördinatie zijn dan ook onmisbaar. Ze zijn de drijvende kracht achter gesprekken en samenwerkingsverbanden die voor nieuwe en gemeenschappelijke standaarden in de blockchain industrie moeten zorgen. Hoewel coördinerende bedrijven een dominante positie hebben op de markt, kunnen ze zeker niet alleen zorgen voor de adoptie van blockchain. Juist nu er meer eisen op het gebied van wetgeving en standaardisering ontstaan hebben bedrijven elkaar nodig.

Toyota zorgt voor samenwerking

Coördinatie vormt een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie. Zo kan het worden gebruikt voor blockchain toepassingen met veel toegevoegde waarde, zoals de financiële handel. De blockchain technologie kan er niet floreren zonder een brede set van gemeenschappelijke standaarden. Een voorbeeld van een bedrijf die streeft naar samenwerking en een gemeenschappelijke standaard is Toyota. Het heeft een eigen onderzoekscentrum die recentelijk de ‘Blockchain Mobility Consortium’ heeft opgericht. Vier internationale bedrijven richten zich samen op het ontwikkelen van blockchain oplossingen voor het versnellen van onderdelen van autonome voertuigen. Dit kan in de nabije toekomst worden bereikt door het delen van gegevens, peer-to-peer transacties en op het gebruik gebaseerde verzekeringen.

Bedrijven die zich gedragen als ‘volgers’

Ook bedrijven die zich gedragen als ‘volgers’ zullen op zorgvuldige wijze moeten nadenken over het implementeren van een blockchain strategie. Deze bedrijven hebben niet het vermogen om alle partijen die nodig zijn voor de implementatie van blockchain te bereiken, in het bijzonder wanneer er voor bepaalde blockchain applicaties hoge standaardisatie en wettelijke goedkeuring nodig is. Toch is er wel een manier om met dit probleem om te gaan. De ‘volgers’ moeten ontwikkelingen in de blockchain industrie scherp in de gaten houden en zo snel mogelijk nieuwe standaarden adopteren. Deze bedrijven kunnen zich het beste focussen op de ontwikkeling van een strategie waarin de implementatie en het gebruik van blockchain technologie centraal staat.

Nadelen voor ‘volgers’

De positie van ‘volger’ brengt ook nadelen met zich mee. Sterker nog, het is een vrij riskante strategie wanneer het om blockchain gaat. In deze industrie zijn vaak private netwerken met slechts een klein aantal betrokkenen actief. Daardoor loopt een bedrijf het risico om buitengesloten te worden van een andere club, die bijvoorbeeld al een concept voor een blockchain toepassing heeft bedacht. Op die manier ontstaat het risico van een isolement.

Isolatie vermijden

Bedrijven kunnen het risico van uitsluiting vermijden door deel te nemen aan bestaande en opkomende consortia. De kosten van deze investering op korte termijn wegen zeker op tegen de kans dat het bedrijf op de lange termijn achter blijft.

Bedrijven met een aanvallende strategie

De markt voor blockchain oplossingen breidt zich steeds meer uit. Dit betekent dat er elke dag nieuwe spelers bijkomen. Sommige bedrijven gebruiken daarbij een ‘agressieve’ handelswijze. Deze zogeheten ‘aanvallers’ betreden de markt zonder dat ze hun bestaande marktonderdeel hoeven te beschermen. Dit geeft ze de mogelijkheid om ontwrichtende bedrijfsmodellen en blockchain modellen te bedenken. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe blockchain service, zoals een peer-to-peer applicatie in de financiële wereld of de verzekeringsbranche, die bestaande spelers doet verdwijnen.

Waarom een agressieve strategie?

Bedrijven die blockchain als dienstverlening aanbieden gebruiken vaak een aanvallende strategie. Dit wordt ook wel aangeduid met de term ‘Blockchain as a service’, simpelweg afgekort tot BaaS. Ze zijn vaak agressief omdat ze hun diensten aanbieden in industrieën waar ze op dat moment nog geen deel van uitmaken. Ze moeten nog een partner zien te vinden om hun diensten werkelijk uit te kunnen voeren. Bij voorkeur is dit een groot en bekend bedrijf, omdat dit hun positie versterkt.

PowerLedger

Een voorbeeld van een bedrijf met een ‘aanvallende’ strategie is de Australische start-up PowerLedger. Het wil een peer-to-peer markt voor duurzame energie creëren en heeft tijdens de ICO al 34 miljoen Australische dollars weten op te halen.

[vcw-full-card symbol=”POWR” color=”white” currency1=”EUR” currency2=”BTC” currency3=”USD” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

De potentie van blockchain voor bedrijven

Blockchain is een technologie met potentie. We kunnen concluderen dat blockchain veel waarde heeft voor bedrijven die hun kosten willen drukken zonder tussenpersonen. Uiteindelijk moeten bedrijven de stap maken naar nieuwe bedrijfsmodellen om winst te maken met hun blockchain oplossingen.

Kosten voor experimenteren gedaald

Dankzij bestaande digitale infrastructuren en de groei van blockchain als dienstverlening (BaaS) zijn de kosten voor experimenteren flink gedaald. Zodoende verdiepen bedrijven over de hele wereld zich op dit moment in blockchain oplossingen. Er wordt gekeken naar de haalbaarheid, schaalbaarheid en wat een realistische tijdschaal is om de investering terug te vinden.

Dit artikel is onderdeel van een reeks:

Als crypto enthousiasteling volg ik de ontwikkelingen met betrekking tot smart contracts op de voet. Middels mijn berichten geef ik informatie over mijn ontdekkingen. Ik geef nooit financieel advies.

Reacties bekijken

Er zijn momenteel geen reacties.
Volgend bericht