SmartContract.nl

Masternodes. We horen er steeds vaker over. Bijna iedereen die wel eens met cryptovaluta heeft gewerkt, vraagt zich op een gegeven moment af of hij er zelf ook een zal starten. Een masternode is eigenlijk hetzelfde als een gewone wallet en een node, maar biedt een aantal extra functies, zoals bijvoorbeeld extra privacy.

Voor het aanbieden van deze functies, wordt een vergoeding betaald. Die vergoeding komt ten goede aan de eigenaar van de masternode. Daarom zien veel ervaren bezitters van cryptocurrency de masternode als een goede investering om een virtueel passief inkomen te genereren. Maar er is wel een nadeel: het is vaak erg duur om een dergelijke node te starten. De kosten kunnen soms wel tienduizend euro bedragen, terwijl dit bij andere cryptocurrencies op slechts enkele honderden euro’s ligt. Dit verschilt per cryptoproject. Of het een goede investering is, hangt af van een aantal factoren. Eerst leggen we uit wat masternodes precies zijn, hoe ze werken en wat de voor- en nadelen van masternodes zijn.

Masternode of wallet?

Een wallet is doorgaans software waarmee cryptogeld bewaard kan worden. De wallet hoeft niet 24 uur per dag, zeven dagen in de week verbonden te zijn met het internet. Er is dan geen verbinding met de blockchain nodig. Start men de wallet weer op, dan wordt alle informatie over de blockchain van de nodes gedownload naar de computer.

Het is ook mogelijk zelf een node te beginnen. Een node is een kleinere variant van de masternode en is er in verschillende smaken. Een masternode heeft extra functies ten opzichte van de node. Dit betekent bovendien dat de computer altijd met het internet verbonden moet zijn. In de meeste gevallen kiest men dan voor een server. De software moet namelijk altijd open blijven staan. Op meerdere manieren is een master node opzetten in zijn totaliteit een flinke investering: er moet een goede computer of server aangeschaft worden, de internetverbinding moet snel genoeg zijn en bovendien verbruiken dergelijke servers veel stroom, dus zal de energierekening stijgen. Uiteraard kun je ervoor kiezen om een hosting bedrijf hiervoor in te zetten.

Taken van de masternode

Wie een masternode begint, ontvangt daarvoor een vergoeding. De masternode moet altijd verbonden zijn met het netwerk van grootboeken, de blockchain. De masternode voert taken uit voor de blockchain. Doorgaans bewaakt de masternode de veiligheid van het netwerk, zorgt deze voor extra privacy bij transacties en dergelijke. De taken van een masternode kunnen per project verschillen. Uiteraard kost het uitvoeren van een taak rekenkracht en stroom. Daarom krijgen beheerders van de masternode een vergoeding. Daarom wordt het opzetten van een masternode gezien als een investering voor passief inkomen.

Een masternode beginnen

Iedereen kan ervoor kiezen een masternode te beginnen. Toch is daarvoor wel technische kennis vereist en heeft men bovendien een startkapitaal nodig. Kort gezegd zijn er een aantal voorwaarden aan het oprichten van een masternode. Zo moet bijvoorbeeld altijd een bepaalde hoeveelheid aan reserve in de wallet software worden gereserveerd. Dit is te vergelijken met een bank die een deposito biedt. Dit deposito is nodig om te voorkomen dat eigenaren van masternodes gaan sjoemelen met het systeem. Het is immers mogelijk data te veranderen.Het werkt dus als een soort onderpand. De wallet software moet bovendien altijd verbonden zijn met het internet.

Niet iedere (oude) computer is geschikt voor het opzetten van een masternode. De hardware moet wel redelijk up-to-date zijn. Zonder goede hardware is het mogelijk de taken goed uit te voeren, waardoor de masternode ongeschikt is. Een masternode opzetten is dus om meerdere redenen zeer kostbaar. Of je een supercomputer nodig hebt, hangt af van de populariteit van het crypto-project, waar je masternode voor bedoeld is.

Indx.node

Als je een masternode wilt verzorgen kun je er ook voor kiezen te investeren in Indx.capital. Het is een verbond van eigenaren van masternodes. Je wordt dan niet volledig eigenaar of beheerder van een masternode, maar kunt investeren in masternodes die door Indx.capital online worden gehouden. Als aandeelhouder dek je deels de kosten die het bedrijf moet maken om een masternode online te houden. Als dank voor je investering mag je een deel van de winst houden. Dit is een manier om passief inkomen te genereren.

indx capital

Het voordeel is dat de hardware die Indx.node gebruikt, veel nieuwe en robuuster is. Bovendien worden alle transacties geverifieerd door de blockchain. Je blijft dus een passief inkomen houden, zonder dat je hoge lasten zoals het gebruik van het stroomnetwerk en de aanschaf van hardware hebt. Uiteraard dien je wel een bepaald bedrag te investeren in de masternodes van Indx.capital. Als je token holder van Indx.capital wordt, krijg je periodiek inkomen, uitgekeerd in Ethereum tokens.

Waarom een eigen masternode beginnen een goed idee is

Een masternode beginnen heeft een aantal voordelen. Ten eerste worden masternodes gebruikt om een bepaalde hoeveelheid op te slaan in een soort ‘virtueel deposito’. Dit voorkomt dumps. Wie momenteel een Linda coin masternode wil opzetten, betaalt bijvoorbeeld ruim 64.000 dollar deposito. Een masternode voor ArcticCoin opzetten kost maar 56 dollar deposito. De kosten verschillen dus per project.

Ten tweede zijn eigenaren van masternodes vaak kenners van het project waar ze in investeren. Ze doen er alles aan om het project te laten slagen. Daarom krijgt een project vaak een extra reclame-boost, wat weer ten goede komt aan de verdiensten van de eigenaar van de masternodes.

Een masternode draagt bovendien bij aan de stabiliteit van de blockchain. Het is vaak moeilijk om de blockchain volledig offline te halen, als er veel masternodes zijn. Bovendien krijg je als bezitter van een masternode vaak ook stemrecht en mag je dus meestemmen in de besluitvorming van een project.

Waarom een masternode geen goed idee kan zijn

Een masternode beginnen is niet altijd een goed idee. Bijvoorbeeld als de investering in het opzetten van de masternode veel hoger is dan de verwachte opbrengsten ervan. Als meerdere masternodes in handen zijn van dezelfde eigenaar, is het mogelijk dat hij meerdere masternodes in één keer offline kan halen. Dat kan de werking van de hele blockchain van een project verstoren. Dit betekent dat andere eigenaren van masternodes meer data moeten verwerken. Dit kan weliswaar hogere opbrengsten betekenen, maar er wordt dan ook meer van de andere masternodes gevergd. Zo gaan dan bijvoorbeeld de stroomkosten omhoog.

Ten tweede moeten masternodes niet worden ondergebracht in dezelfde datacenter, omdat dit storingsgevoelig is. Als je als eigenaar dus meerdere masternodes hebt, dien je die op verschillende plekken onder te brengen. Dit verhoogt vaak de kosten van de investering in een masternode.

Bovendien is het lang niet altijd zeker of men de investering wel uit het rendement kan halen. Hoe groot is de Return on Investment? Met andere woorden: hoe lang duurt het totdat je je investering hebt terugverdiend? Immers: als de waarde van de cryptocoin zelf daalt, daalt ook het rendement. Het is goed mogelijk dat je dan je investering kwijt raakt. Datzelfde geldt voor als je meer concurrentie van andere nodes krijgt. We raden je daarom aan alleen geld te investeren dat je kunt missen. Meer over investeren in cryptocurrencies lees je hier.

Als crypto enthousiasteling volg ik de ontwikkelingen met betrekking tot smart contracts op de voet. Middels mijn berichten geef ik informatie over mijn ontdekkingen. Ik geef nooit financieel advies.

Reacties bekijken

  • Heb zelf 2 nodes bij http://freedomnodes.eu, helpdesk op Telegram switcht mijn currencies van ene node naar een ander, als ik zie dat de winst een bear run krijgt reageer ik, de host switcht me gewoon naar een andere node en zo werken de meeste masternode providers trouwens.


Volgend bericht