SmartContract.nl

Het idee achter het gebruik van smart contracts in de zorg, is dat elke patiënt zijn of haar eigen persoonlijke data vanaf ieder online apparaat kan inzien en beheren. Hiervoor krijgen patiënten een persoonlijke sleutel. Met een smart contract loopt de patiënt nooit risico dat persoonlijke gegevens gestolen kunnen worden.

De huidige problemen in de zorg

Onze privacy is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Ook in de zorg valt dat te merken. Het moet constant werken aan het verbeteren van de privacy, anonimiteit en de veiligheid van persoonlijke gegevens. Volgens onderzoekers werken veel zorginstellingen nog steeds met oude, rigide systemen die op een minder veilige manier persoonlijke data en transacties verwerken.

Een probleem in de zorg is dat het nog steeds aan veel papierwerk vastzit. Denk aan medische dossiers, medische geschiedenis, uitslagen van bloedonderzoeken, diagnoses, voorgeschreven medicatie en bepaalde protocollen. Het zorgt ervoor dat het proces van de daadwerkelijke zorg voor de patiënt minder snel op gang komt.

Een voorbeeld: een patiënt is chronisch ziek en heeft 24/7 zorg nodig. Er moet een systeem bedacht worden waarmee de gezondheid constant gemonitord kan worden. Deze informatie moet veilig worden opgeslagen en mag alleen bereikbaar zijn voor de zorgverlener en de patiënt. De meeste systemen zijn niet ingesteld op het verwerken van zulke grote hoeveelheden data en een waterdichte opslag hiervan. Smart contracts zouden hier een oplossing voor kunnen bieden.

Waarom smart contracts deze problemen kunnen oplossen

Smart contracts zorgen ervoor dat het gemakkelijker wordt om gegevens digitaal op te slaan. Bij wisseling van een arts hoeven artsen geen patiëntgegevens meer over te dragen: alles staat al opgeslagen op de blockchain. Er is letterlijk één klik op de muis voor nodig om alle relevante informatie op te vragen.

De blockchain is altijd toegankelijk, beschikbaar en transparant voor zowel zorgverleners als voor patiënten. In Nederland bieden bepaalde ziekenhuizen al mogelijkheden aan om briefwisselingen tussen artsen in te kunnen zien, maar een heel medisch journaal opvragen is nog niet mogelijk. Daarvoor moet de huisarts inloggen in het systeem en een uitdraai maken. Met een smart contract zou de patiënt gewoon zijn of haar gegevens kunnen inzien.

Tegenwoordig kan het medisch journaal worden opgeslagen in een blockchain ledger. Dat is handiger voor patiënten: ze kunnen snel bepaalde anamneses, ziekten, onderzoeken en laboratorische tests opzoeken. Al deze gegevens zijn streng beveiligd. Alleen de patiënt en de zorgverlener kunnen erbij, omdat deze een private key hebben. De patiënt is de baas van de gegevens. Hij of zij bepaalt wie de gegevens nog meer kan inzien. Dat is efficiënter dan het systeem dat we nu hebben in Nederland, waarbij bijvoorbeeld een apotheker toestemming moet vragen om gegevens uit te mogen wisselen met andere apothekers.

Resources

In de zorg zijn er meerdere soorten resources: elektronische informatie over patiënten. Deze informatie wordt tegenwoordig verwerkt aan de hand van ‘FHIR’.

FHIR

FHIR is een acroniem voor ‘Fast Healthcare Interoperability Resources’. Het is de nieuwe standaard voor het uitwisselen van elektronische zorggegevens. Dit systeem is ontwikkeld omdat patiënten verschillende zorgverleners zien: klinieken, laboratoria en ziekenhuizen. Gegevens moeten dan uitgewisseld kunnen worden. FHIR is gebaseerd op moderne webtechnologie, dat ook wordt gebruikt bij bijvoorbeeld Twitter en Facebook. Gebruikers kunnen gegevens toevoegen, opvragen en delen tussen verschillende zorgsystemen.

FIRE

FIRE is het principe dat er meerdere resources bestaan, die gecategoriseerd worden. Zo zijn er klinische resources (allergieën, medicatie, zorgplannen), identificatie resources (de locatie van de patiënt, welk apparaat er wordt gebruikt) en financiële resources (het versturen van facturen, de dekking van de zorgverzekering en de aansprakelijkheid).

Efficiënter omgaan met gegevens

Dankzij smart contracts kunnen zorgverleners gemakkelijker bij patiëntgegevens komen, als daarvoor toestemming gegeven is. Notities en data van andere organisaties kunnen worden opgevraagd. Een blockchain-gebaseerd systeem staat de patiënt toe om gegevens op te beheren en rechten toe te wijzen. Datalekken worden er praktisch onmogelijk door, omdat de gegevens versleuteld zijn en er een private key voor nodig is om de gegevens in te kunnen zien.

Smart contracts kunnen de zorg behoorlijke besparingen opleveren. Zeker omdat het minder tijd kost en er een betere communicatie mogelijk is.

Gegevens beschikbaar stellen aan de patiënt

Het is een algemeen bekend gegeven dat de zorg een industrie is dat lijdt onder bureaucratische problemen. Decentralisatie van systemen is een goede oplossing voor deze problemen. In Amerika zijn er al toepassingen bedacht die de zorgindustrie decentraliseren en data versleutelen op de blockchain.

Een voorbeeld hiervan is Patientory. Dit systeem kan verbinding krijgen met patiënten, zorgverleners en zorginstellingen. Samenwerkingen lopen er vloeiender door. Elke patiënt kan direct een gesprek beginnen met een zorgverlener en zijn of haar vragen stellen. Daarnaast kunnen patiënten hun persoonlijke data opvragen, contact zoeken met lotgenoten en meer leren over hun aandoeningen.

Automatische update naar de zorgverzekering

Als iemand een zorgverzekering afsluit, worden alle details van de polis en de gegevens van de verzekerde opgeslagen in de blockchain. Dat is handig, want als een patiënt een medische ingreep ondergaat, kan er meteen worden gecheckt of de polis de ingreep dekt, en voor welk bedrag of voor welk percentage.

Zodra de check klaar is, kan de blockchain automatisch een betaling klaarzetten. Het smart contract wordt getriggerd en de zorgaanbieder (zoals bijvoorbeeld het ziekenhuis) krijgt automatisch de vergoeding van de zorgverzekeraar. Dit heeft een positieve invloed op de voorwaarden van de verzekerde zijn of haar polis.

Als crypto enthousiasteling volg ik de ontwikkelingen met betrekking tot smart contracts op de voet. Middels mijn berichten geef ik informatie over mijn ontdekkingen. Ik geef nooit financieel advies.

Reacties bekijken

Er zijn momenteel geen reacties.
Volgend bericht