SmartContract.nl

De container industrie is verantwoordelijk voor ongeveer zestig procent van de overzeese handel. Jaarlijks draaien tientallen container bedrijven dan ook miljoenen aan omzet. Deze waardevolle industrie kampt echter al jarenlang met problemen zoals overcapaciteit, lage tarieven en milieuproblemen. De container industrie heeft behoefte aan meer efficiëntie, veilige processen en een digitale transformatie. Het Deense bedrijf Blockshipping wil dit in de nabije toekomst realiseren en heeft daarom een ICO gelanceerd.

ICO voor het Global Shared Container Platform

Blockshipping is op dit moment bezig met de creatie van het Global Shared Container Platform, simpelweg afgekort tot GSCP. Dit moet het eerste real-time platform worden dat ongeveer 27 miljoen scheepscontainers wereldwijd registreert. Daarnaast zal GSCP een belangrijk platform moeten worden voor iedere speler in de scheepscontainer industrie. Het plan is om alle processen die nodig zijn om containers te verwerken veiliger en efficiënter te laten plaatsvinden.

Financiële steun
Op dit moment wordt het GSCP financieel gesteund door het Deense Fonds voor Maritieme Zaken en diverse particulieren. Blockshipping heeft besloten om een ICO te organiseren om de verdere ontwikkeling en de wereldwijde adoptie van het GSCP platform te stimuleren. Voldoende investeerders zorgen ervoor dat het minder tijd kost om het platform op de markt te lanceren.

Vijftig miljoen tokens
Investeerders in deze ICO van Blockshipping ontvangen een token die CCC genoemd wordt. In totaal zijn er vijftig miljoen tokens vrijgegeven, waarvan er 42.5 miljoen worden aangeboden tijdens de ICO. De bedenkers van het platform en bijbehorende adviseurs hebben 7.5 van de 50 miljoen tokens in handen. Op dit moment betaalt een investeerder 0,62 dollarcent per token. Wel maakt hij of zij kans om een deel van de 2.5 miljoen tokens die als bonus worden weggegeven te verkrijgen. De totale hardcap van deze ICO is 24,8 miljoen dollar.

Real-time registratieplatform voor containers
Blockshipping wil de container industrie voorgoed veranderen. Het is de bedoeling dat zowel bedrijven als klanten in de toekomst de ladingen van containers in real-time kunnen controleren, waar en wanneer ze dat willen. Dit moet het proces van laden en lossen van containers uiteindelijk een stuk sneller doen verlopen.

Nieuwe stap in een digitale wereld
Blockshipping noemt de komst van GSCP een belangrijke stap voor containerbedrijven. Om voldoende omzet te blijven maken, zullen ze efficiënter en veiliger moeten functioneren in een wereld die steeds meer digitaliseert. Blockshipping hoopt dit te bereiken door met de ICO genoeg geld op te halen voor het GSCP platform..

Maximale capaciteit
Het nieuwe blockchain platform GSCP moet containerbedrijven een aantal voordelen gaan bieden. Zo is het wereldwijd te gebruiken en heeft het dus geen voorkeur voor een bepaalde cliënt of een specifiek land. GSCP zal zich volgens Blockshipping gaan onderscheiden van andere platformen omdat het op een gebalanceerde manier zal werken. Het wil maximale capaciteit bieden voor elke klant. Het maakt niet uit waar de container vandaan komt, iedere partij die actief in de wereld van het scheepsvervoer, scheepsstations en havens moet er de vruchten van plukken.

Waarom is het GSCP platform nodig?

In 2017 vervoerden containers wereldwijd producten met een totale waarde van 12 miljard. Ondanks de zeer grote omzet is er geen centrale database om de bewegingen van de miljoenen aantal internationale containers te monitoren. Ook veranderend eigenaarschap en betalingen worden op dit moment nog niet opgeslagen. Het real-time platform GSCP moet hier verandering in brengen.

CEO van Blockshipping legt uit
De bedenker en CEO van Blockshipping is Peter Ludvigsen. Hij werkt al bijna veertig jaar voor het bedrijf Maersk Line en is een consultant voor diverse grote scheepsbedrijven. Ludvigsen legde aan de pers uit waarom het GSCP platform noodzakelijk is:

“The GSCP platform is the answer to the problem of the missing global real-­time container registry. And in addition, the GSCP will be the preferred global trading platform for all kinds of services related to container handling between a wide range of shipping industry players.”

Minder overcapaciteit
Dagelijks vervoeren containers goederen en waren over zee. Hoewel dit proces vaak goed verloopt, krijgen containerbedrijven soms toch te maken met problemen. Op dit moment heeft overcapaciteit bijvoorbeeld een negatieve invloed op het container transport wereldwijd. Er zijn simpelweg teveel schepen die het maximale gewicht van transportladingen overschrijden. Dit zorgt er regelmatig voor dat verzendingen trager verlopen dan gewenst en dat de kans op fouten toeneemt. De kans dat het systeem in elkaar klapt neemt daardoor toe.

Strijd tegen criminaliteit
Ook criminaliteit is een probleem binnen de container industrie die aangepakt moet worden. Zo zijn er containers die verdwijnen of worden opengebroken. Niet elk product arriveert daarom in goede conditie op de plaats van bestemming. Dit leidt tot ontevreden klanten en geldverlies.

Verminderen van milieuproblemen
Soms ontstaan er door het misbruik van containers milieuproblemen. Stel je voor dat er niet goed wordt omgegaan met een bepaald product die in een container wordt vervoerd. Sommige producten bevatten materialen die niet in aanraking mogen komen met water. Gebeurt dit toch, dan kan dit schadelijk zijn voor mensen en/of de omgeving. Dit terwijl het GSCP platform een positief effect moet gaan hebben op het milieu. Aangezien de transacties van containers sneller verlopen, dient de wereldwijde CO2 emissie met minstens 4,6 miljoen ton te worden teruggedrongen.

De rol van blockchain op het GSCP platform

Het is niet eenvoudig om toezicht te houden op de meer dan 27 miljoen cargo containers wereldwijd. Het is een complexe taak die het bedrijf Blockshipping graag voor zijn rekening neemt. Moderne technieken zullen worden toegepast om de transacties binnen de scheepscontainer industrie te beveiligen en te versnellen. We hebben het hier met name over de relatief nieuwe blockchain technologie.

Veilig netwerk
Blockchain wordt beschouwd als een zeer veilig netwerk. Wanneer een transactie plaatsvindt moet deze eerst worden goedgekeurd door computers, beter bekend als ‘nodes’. Ze controleren bijvoorbeeld of de betaling betrouwbaar is. Pas als de transactie is goedgekeurd door alle nodes wordt het opgeslagen op de blockchain. Het gebruik van blockchain technologie vermindert de kans dat criminelen misbruik maken van containers aanzienlijk.

De regels van het ICO 2.0 Framework

GSCP is in bepaalde opzichten een pionier. Zo mag het zich de eerste ICO uit de Scandinavische scheepsindustrie noemen. Daarnaast is het gebaseerd op een Deens framework dat beter bekend staat als het ‘ICO 2.0 Framework’. Niet elke ICO wordt geroemd vanwege de hoge kwaliteit. Het 2.0 moet de kwaliteitsstandaard van ICO’s verbeteren. Toekomstige Deense ICO’s moeten bijvoorbeeld aan de volgende voorwaarden voldoen:

Ze moeten 100 procent voldoen aan de Deense wet.
Ze moeten streven naar de hoogste standaard wat betreft de veiligheid en kwaliteit van de coderingen.
Transparantie, openheid en eerlijkheid dient centraal te staan bij iedere Deense ICO.
Er moet een strikte gedragscode worden gevolgd wat betreft de communicatie met investeerders.

Miljardenbesparing
Het GSCP platform is volgens Blockshipping geslaagd wanneer de veiligheid en efficiëntie van containers die op schepen worden vervoerd is verbeterd. Fouten en verliezen tijdens het vervoer zullen daardoor minder voorkomen. Dit moet de container industrie behoorlijk wat geld gaan besparen. Het geschatte bespaarde bedrag ligt volgens GSCP op 5,7 miljard dollar. Wil je hier graag meer over weten? Lees dan even de whitepaper van deze ICO.

Samenvatting: de service van Blockshipping
Als Blockshipping het vervoer van scheepsladingen per containers weet te vergemakkelijken. is er sprake van een doorbraak in het transportatie systeem over zee. Kort samengevat moet de service van Blockshipping uit twee delen gaan bestaan:

Het lanceren van een wereldwijd registratiesysteem van cargo containers
Het creëren van een internationaal systeem die het voor gebruikers van container transport gemakkelijker maakt om allerlei container operaties en transacties uit te voeren.

Als crypto enthousiasteling volg ik de ontwikkelingen met betrekking tot smart contracts op de voet. Middels mijn berichten geef ik informatie over mijn ontdekkingen. Ik geef nooit financieel advies.

Reacties bekijken

  • Hi Floris, dank voor het schrijven over Blockshipping. Ik zag dat Peter ook al gereageerd heeft. met vriendelijke groet, André


Volgend bericht