SmartContract.nl

Material Passports voegen waarde toe aan de ‘circulaire economie’. In deze economie is er aandacht voor het hergebruik van materialen. We gaan dan milieuvriendelijker met onze spullen om.

Wat is een Material Passport?

Een Material Passport is een document waarin omschreven staat welke materialen er zijn gebruikt in een product of in een constructie. Het bestaat uit een dataset met gedefinieerde karakteristieken van materialen in een product. Op die manier biedt een Material Passport toegevoegde waarde: de materialen worden identificeerbaar. Zo kunnen de materialen worden hergebruikt voor een ‘circulaire economie’. Dat is een duurzame economie, waarin er aandacht is voor het herstellen van materialen, recyclen en hergebruik.

Mogelijk vraag je je af: ‘Wat heeft dit nu met de blockchain te maken?’ Het heeft alles met de blockchain te maken, omdat de paspoorten worden geregistreerd aan de hand van blockchaintechnologie. Het maakt afval identificeerbaar.

Afval identificeren

Van nature heeft afval geen identiteit. Het is materiaal, maar waar wordt het voor gebruikt? Wat is nu de toegevoegde waarde van een stuk hout of een plaat ijzer? Het krijgt pas waarde als het wordt gebruikt in bijvoorbeeld een gebouw. De waarde die eraan gekoppeld is, bestaat voor zolang het materiaal wordt gebruikt.

Met Blockchaintechnologie kunnen deze eigendommen worden geregistreerd. Dat hadden we vroeger al kunnen doen met papierwerk, maar dat is inefficiënt en de mindset was er ook niet naar. Nu een duurzame omgeving steeds belangrijker voor ons wordt, is het van belang dat we een registratie hebben van alle materialen en grondstoffen die in producten en constructies zijn verwerkt.

Meer aandacht voor de omgeving

Waarom willen bedrijven nu precies met Material Passports beginnen? We zouden als hoofdreden kunnen zeggen: ‘Omdat het bittere noodzaak is.’ De huidige ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering en de manier waarop wij met onze leefomgeving omgaan, verplichten ons bijna om een duurzame economie op te zetten.

In de duurzame economie is volop ruimte om nieuwe ideeën te ontwikkelen om anders te leren omgaan met restafval. Het idee van de Material Passport vloeit voort uit de vraag hoe we afvalverwerking, het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen en andere vraagstukken bij elkaar kunnen brengen. Het antwoord ligt in duurzaamheid, maar om dat te realiseren moeten we beginnen bij het hergebruiken van materialen.

Bedrijven en material passports

Dit is precies waar de blockchain dienst gaat doen. Verschillende bedrijven richten zich al op material passports. Dit is nog een vrij ongewoon, nieuw concept, maar het zorgt wel voor erkenning van het probleem. In de bouw bijvoorbeeld is de helft van het materiaal uiteindelijk afval.

Meer bedrijven zien het nut van Material Passports: waar komt het afval vandaan, waar wordt het voor gebruikt? En hoe zorgen we ervoor dat het nog eens een nuttige bestemming krijgt, zodat we de aarde een beetje kunnen sparen? Material Passports leren ons slimmer om te gaan met grondstoffen en andere ruwe materialen.

Een voorbeeld: Park 20|20 in Hoofddorp

Material Passports zijn al wel in Nederland te vinden. De materiaalpaspoorten worden ingezet bij sommige nieuwe projecten. EPEA Nederland heeft deze in ons land ontwikkeld. Volgens deze organisatie moeten de paspoorten een basis vormen voor het creëren van gezonde, circulaire materiaalstromen.

In Hoofddorp worden deze passports al gebruikt, bij Park 20|20. Dit is ‘s wereld eerste kantorenpark dat volledig circulair is ontwikkeld. De materialen die zijn toegepast in dit project, zijn biologisch afbreekbaar. Daarnaast kunnen ze nog eens worden hergebruikt als een ander product. Wat er in de materialen zit, staat geregistreerd in een paspoort.

Material Passport en de blockchain

Een Material Passport biedt nieuwe mogelijkheden. Zo kan het bijvoorbeeld zorgen voor het ontstaan van nieuwe businessmodellen. Deze businessmodellen moeten bijdragen aan een schoner milieu en een beter leefklimaat.

Hoe dit in de praktijk werkt, is als volgt: we slopen een gebouw. Dit gebouw had raamkozijnen, een achterdeur, dakranden, keukenlades et cetera. Al deze componenten zijn beschreven, waarvan ze gemaakt zijn. Dit staat in het material passport. Al deze informatie wordt opgeslagen in een blockchain. Iedere positie van het materiaal is daardoor altijd zichtbaar.

We kunnen het ook omkeren: er wordt gebouwd en we willen precies weten wat er met welk materiaal gebeurt. Heel simpel, dat vragen we even op in de blockchain. Zo weet iedereen dat er verantwoord en transparant gewerkt wordt.

Hoever is de ontwikkeling?

Laten we eerlijk zijn: het gebruik van Material Passports is nog lang niet de norm. Het is een idee dat nog in de kinderschoenen staat. Om het in heel Nederland aan het werk te krijgen, moet er wetgeving omheen worden ontworpen, en, niet onbelangrijk: bedrijven moeten het idee omarmen. Er moet een breed draagvlak vanuit de industrie komen. Gebeurt dit niet, dan heeft dit idee weinig bestaansrecht.

Madaster

Om ervoor te zorgen dat het idee een kans van slagen heeft, zet Madaster zich volop in. Dit Is een bedrijf dat zich volop bezighoudt met de identiteitsontwikkeling voor materialen. Het bedrijf wil afval elimineren door het een identiteit te geven. Op het platform is het mogelijk om te registreren, ordenen, bewaren en data te ontsluiten. Daarbij is er aandacht voor veiligheid, privacy en continuïteit.

Als crypto enthousiasteling volg ik de ontwikkelingen met betrekking tot smart contracts op de voet. Middels mijn berichten geef ik informatie over mijn ontdekkingen. Ik geef nooit financieel advies.

Reacties bekijken

Er zijn momenteel geen reacties.
Volgend bericht